BLINK.PRO Infinity


Dessa modeller från Blinkfamiljen är avsedda för gruppträning, helt perfekta för lagsporter. Två eller fler deltagare utför en träning som stimulerar utveckling av vissa psykofysiska egenskaper, eller helhetsträning för hela kroppen.

Övningar med Blink, parvis eller i grupper, gör att du kan utnyttja mekanismer förekommande i en direkt tävling. Detta skapar en perfekt miljö och förbereder för en riktig tävling. Tack vare speciella program förbättrar deltagare sin reaktionsförmåga och koncentration.

Förslag på övningar:
Du ser en snabb blixt – reagera direkt – tryck på knappen. Din partner...

Dessa modeller användes också vid konditionstester och selektion av spelare, samt som en oerhört pålitlig ”informationskälla” om de roller som antas vid gruppövningar.

En annan användning av Blink kan vara "Double-O" eller „∞ Infinity” vid olika evenemang. Ett speciellt förberett spelprogram som leder till två viktiga mål; bygger lagandan och förbättrar spelarnas kondition.