BLINK Lorraine


Den består av två (eller fler) apparater för diagnostisk träning, sammanknutna i ett nätvärk som styrs av en programvara. En sådan lösning gör att apparaten kan användas inom olika aktiviteter som bygger upp lagandan.

Övningar med Blink Double X kommer att vara mycket hjälpsamma för att skapa en laganda genom att utnyttja en sund idrottsatmosfär. Deltagare kan testa sina färdigheter/skickligheter under individuella övningar, de kommer att tävla mot andra deltagare eller mot sina tidigare prestationer. För övrigt kan alla resultat ställas mot de bästa prestationerna, som har uppnåtts på dessa apparater. Med en trevlig stämmning kan deltagare känna sig faktiskt som riktiga proffs under en professionell träning. Det är ett mycket underhållande och aktivt sätt att spendera sin tid på.