TEST


Blink jest profesjonalnym urządzeniem diagnostycznym...

Blink jest profesjonalnym urządzeniem diagnostycznym, które przez swoją konstrukcję i zastosowane oprogramowanie pomiarowe pozwala testować sprawność zawodników w zakresie podstawowych cech psychofizycznych:
- szybkości reakcji,
- koordynacji wzrokowo-ruchowej (czas i precyzja reakcji na linii oko-ręka),
- zakresu pola widzenia peryferyjnego,
- umiejętności koncentracji.

Blink jest wykorzystywany do wykonywania badań testujących zawodników podczas zgrupowań, wspomaga proces selekcji do ważnych imprez sportowych czy doboru właściwego programu treningowego dla poszczególnych graczy. Możemy nim badać postępy pojedynczego zawodnika, porównywać jego wyniki z resztą grupy badanych, monitorować poprawę sprawności podczas rehabilitacji po kontuzji czy weryfikować skuteczność różnych metod szkolenia podczas długotrwałej pracy z danym zawodnikiem.

TRENING


Blink jest jednak nie tylko urządzeniem testującym czy pomiarowym - to również...

Blink jest jednak nie tylko urządzeniem testującym czy pomiarowym - to również sprzęt treningowy, który poprzez stymulację wzrokowo-ruchową rozwija umiejętność widzenia peryferyjnego zawodnika, poprawia koordynację pracy kończyn oraz precyzję w analizowaniu sygnałów odbieranych przez zmysł wzroku. Zawodnicy uczestniczący w regularnych sesjach treningowych na aparacie Blink uzyskują coraz lepszą formę psychofizyczną, a efekty tych treningów, widać przede wszystkim na boisku, macie, korcie czy w ringu - czyli tam, gdzie są one faktycznie niezbędne.

ANALIZA


Zmierzone przez aparat Blink wyniki testów zawodników są dostępne dla trenera...

Zmierzone przez aparat Blink wyniki testów zawodników są dostępne dla trenera do szczegółowej oceny i analizy. Selekcjoner może dokonywać porównań wielu graczy z dostępnej dla niego grupy, np. podczas zgrupowań czy obozów kadry, analizować postępy treningowe pojedynczego zawodnika w dłuższym czasie lub w zmieniających się okolicznościach - np. po rekonwalescencji czy rehabilitacji będących następstwami kontuzji. Oprócz raportów i analiz wbudowanych w oprogramowanie aparatu Blink, trener ma również możliwość eksportu danych poza oprogramowanie urządzenia i analizowanie ich na specjalistycznym oprogramowaniu sportowym i medycznym.

Urządzenia Blink są zastrzeżonymi wzorami przemysłowymi, a dostarczane wraz z nimi oprogramowanie i rozwiązania technologiczne i informatyczne, własnością intelektualną DW Group.