Loading...

Jak to działa?

BLINK.PRO® MED to wyrób medyczny stosowany do wspomagania terapii w zaburzeniach wymagających rozwoju zdolności psychomotorycznych, poprawy widzenia peryferyjnego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest to interaktywne narzędzie rehabilitacyjne działające na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego i może być elementem ćwiczeń kompensacyjnych dla osób przewlekle chorych i po urazach. Zapewnia sposób ćwiczeń, który poprawia koordynację i uwagę pacjenta poprzez interaktywne zadania, co wspiera neuroplastyczne zmiany w mózgu i wspomaga procesy uczenia się motorycznego. Urządzenie znajduje zastosowanie w fizjoterapii, ergoterapii w tym specjalistycznej neurorehabilitacji oraz treningu kognitywnym.

Krok 1

Po prostu włącz

BLINK.PRO® MED to wyrób medyczny typu Plug & Play, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po jego włączeniu. Wbudowany panel sterujący, pozwala na wybór ćwiczenia i śledzenie postępów pacjenta. Urządzenie umożliwia terapię indywidualną lub w formie rywalizacji dwóch pacjentów.

Krok 2

Wybierz ćwiczenie

BLINK.PRO® MED oferuje predefiniowane programy ćwiczeń, które poprawiają koordynację i uwagę pacjenta poprzez interaktywne zadania, co wspiera neuroplastyczne zmiany w mózgu i wspomaga procesy uczenia się motorycznego.  Wybór ćwiczenia jest możliwy bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego.

Krok 3

Ćwicz

Cel kliniczny jest osiągany poprzez trening czynności psychomotorycznych. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej polegają na reakcji prostej na bodziec świetlny. Zadaniem pacjenta jest jak najszybsze dotknięcie odpowiedniego sensora. W zależności od ćwiczenia, zadania mogą wymagać również czynności decyzyjnych, koncentracji i angażować pamięć użytkownika.

Krok 4

Analizuj postępy

Po połączeniu z siecią WiFi, urządzenie BLINK.PRO® MED przesyła wyniki ćwiczeń na serwer. Dzięki temu, zarówno pacjent jak i opiekun medyczny, uzyskują możliwość śledzenia postępów. Analiza wyników może prowadzić do zmian parametrów poszczególnego ćwiczenia, tak by dostosować je do potrzeb i możliwości pacjenta. Analiza jest dostępna z dowolnego urządzenia poprzez przeglądarkę internetową.