Loading...

Projekty UE

Go to Brand – EXPO 2020

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Blink.Pro sp. z o.o. w ramach internacjonalizacji innowacyjnej polskiej marki produktowej BLINK.PRO na kraje Zatoki Perskiej.

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i pozycji rynkowej nowatorskiej aparatury pomiarowej marki BLINK.PRO poprzez działania informacyjno-promocyjne na rynkach krajów Zatoki Perskiej. Rozszerzenie działań eksportowych i podjęcie rozmów handlowych z nowymi partnerami biznesowymi prowadzić będzie do wzrostu dynamiki produkcji aparatury pomiarowej i przełoży się na rozwój Blink.Pro sp. z o.o. i wzrost jej przychodów.

Zwiększenie skali i zasięgu sprzedaży rozwiązań marki BLINK.PRO w przyszłości umożliwi wzrost nakładów inwestycji w markę w kierunku ciągłego udoskonalania rozwiązania i podnoszenia poziomu jego innowacyjności.

Rezultaty projektu:

 • osiągnięcie przychod w z eksportu na poziomie 500 tys. zł do końca 2024 r.,
 • osiągnięcie przychod w z eksportu produkt w będących przedmiotem projektu na poziomie 500 tys. zł do końca 2024 r.,
 • zawarcie kontrakt w handlowych zagranicznych (2 szt.).

Wartość projektu: 148 663,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 126 363,55 PLN

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych zmian w konstrukcji aparatów pomiarowych marki BLINK.PRO wraz z opracowaniem hybrydowego stanowiska wytwórczego

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynku linii nowatorskich, znacząco udoskonalonych wyrobów BLINK.PRO Infinity 2.0 oraz BLINK.PRO Diamonds 2.0

Celem jest opracowanie i wdrożenie na rynku linii nowatorskich, znacząco udoskonalonych wyrobów BLINK.PRO Infinity 2.0 oraz BLINK.PRO Diamonds 2.0, dzięki zaaplikowaniu innowacji procesowej w nowopowstałych aparatach pomiarowych.

Projekt zakłada wdrożenie nowatorskich wyrobów dla branży medycznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i sportowo-rekreacyjnej.

Rezultaty wprowadzone będą na rynek w ofercie BLINK.PRO w procesie produkcji i dystrybucji.

Projekt podniesie konkurencyjność i innowacyjność oferty BLINK.PRO.

Efektem realizacji projektu były:

 • wzrost jakości firmy poprzez wdrożenie wyników B+R,
 • wdrożenie innowacji produktowej i procesowej,
 • wzrost nakładów na sferę B+R,
 • wejście na nowe rynki (USA, Niemcy).

Wartość projektu: 215 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 182 750,00 PLN

Go to Brand

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Blink.Pro sp. z o.o. w ramach internacjonalizacji innowacyjnej polskiej marki produktowej BLINK.PRO na świecie.

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i pozycji rynkowej nowatorskiej aparatury pomiarowej marki BLINK.PRO poprzez działania informacyjno-promocyjne na rynkach międzynarodowych (USA, Niemcy). Rozszerzenie działań eksportowych i podjęcie rozmów handlowych z nowymi partnerami biznesowymi prowadzić będzie do wzrostu dynamiki produkcji aparatury pomiarowej i przełoży się na rozwój Blink.Pro sp. z o.o. i wzrost jej przychodów. Zwiększenie skali i zasięgu sprzedaży rozwiązań marki BLINK.PRO w przyszłości umożliwi wzrost nakład w inwestycji w markę w kierunku ciągłego udoskonalania rozwiązania i podnoszenia poziomu jego innowacyjności.

Planowane rezultaty projektu to:

 • osiągnięcie przychod w z eksportu na poziomie 1 000 000 zł do końca 2023 r.,
 • procentowy udział przychodu pochodzącego z eksportu wyniesie min. 50% do końca 2023 r.,
 • własna sieć partnerów (dystrybutorów) na rynkach zagranicznych,
 • zawarcie kontrakt w handlowych (3 szt.),
 • podpisanie umowy z dystrybutorem na rynku niemieckim i USA.

Wartość projektu: 420 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 357 425,00 PLN