Loading...

Terapia u osób dorosłych

Trening kognitywny może pomóc w poprawie funkcjonowania poznawczego i jakości życia osób dorosłych z różnymi schorzeniami. Ćwiczenia kognitywne mogą pomóc w poprawie koncentracji, pamięci, myśleniu abstrakcyjnym, percepcji przestrzennej, planowaniu i rozwiązywaniu problemów, co może wpłynąć korzystnie na zdolność do samodzielnego życia. Dodatkowo, trening kognitywny może pomóc w zmniejszeniu objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, co wpłynie pozytywnie na ogólne samopoczucie i jakość życia.

Terapia kognitywna

Terapia kognitywna z wykorzystaniem urządzenia BLINK.PRO® MED działa na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego i może być elementem ćwiczeń kompensacyjnych kompensacyjnych zarówno dla osób przewlekle chorych jak i zdrowych, wymagających wspomagania. Wyrób medyczny BLINK.PRO® MED służy do leczenia w fizjoterapii, ergoterapii w tym specjalistycznej neurorehabilitacji. Zapewnia nowy rodzaj ćwiczeń, który poprawia koordynację i uwagę pacjenta poprzez interaktywne zadania, co wspiera neuroplastyczne zmiany w mózgu i wspomaga procesy uczenia się motorycznego.  Może pomóc w różnych schorzeniach i zaburzeniach u osób dorosłych.

Zalecenia

Terapia zalecana w szczególności dla osób z rozpoznaniami:

  • chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (np. porażenie mózgowe, porażenia obwodowe, itp.),
  • zaburzeń neurologicznych i ortopedycznych (np. po udarze mózgu, z porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym, itp.),
  • zaburzeń stabilności i koordynacji,
  • zaburzeń zachowania, zaburzeń poznawczych i zaburzeń uwagi.