Loading...

Terapia u osób starszych

Rehabilitacja kognitywna jest istotna dla osób starszych z wielu powodów. Proces starzenia się często wpływa na funkcjonowanie mózgu, co może prowadzić do pogorszenia się umiejętności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja, myślenie abstrakcyjne, percepcja przestrzenna, planowanie i rozwiązywanie problemów. To może mieć wpływ na jakość życia i niezależność osób starszych.

Rehabilitacja kognitywna może pomóc w poprawie tych umiejętności, co może skutkować poprawą zdolności do samodzielnego życia, a także wpłynąć pozytywnie na jakość życia i poczucie własnej wartości. Wraz z wiekiem, mózg traci zdolność do reorganizacji i dostosowywania się do zmian, ale trening kognitywny może pomóc w stymulowaniu mózgu i poprawie jego elastyczności.Terapia kognitywna

Terapia kognitywna z wykorzystaniem urządzeń BLINK.PRO® MED może również pomóc w zapobieganiu lub opóźnieniu postępu chorób neurologicznych, takich jak demencja, choroba Alzheimera, Parkinsona, a także w leczeniu chorób układu krążenia i innych chorób, które wpływają na funkcjonowanie mózgu

Rehabilitacja kognitywna

Rehabilitacja kognitywna z wykorzystaniem urządzeń BLINK.PRO® MED  pomaga w utrzymaniu aktywności umysłowej i społecznej, co może zapobiec samotności i izolacji, często występującej wśród osób starszych. Poprzez udział w programach rehabilitacji kognitywnej BLINK.PRO® MED, osoby starsze mają okazję do nawiązania kontaktu z innymi ludźmi poprzez proste ćwiczenia w parach, co zwiększa zaangażowanie pacjentów i wpływa pozytywnie na szybkość osiągnięcia rezultatów.