Loading...

Blink.Pro uzyskuje dofinansowanie na internacjonalizację marki BLINK.PRO (GO TO BRAND)

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Blink.Pro sp. z o.o. w ramach internacjonalizacji innowacyjnej polskiej marki produktowej BLINK.PRO na świecie.

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i pozycji rynkowej nowatorskiej aparatury pomiarowej marki BLINK.PRO poprzez działania informacyjno-promocyjne na rynkach międzynarodowych (USA, Niemcy)

Dofinansowanie projektu z UE: 357 425,00 PLN